Parametrický nábytok a steny

Vďaka najnovším technológiám CNC sme vytvorili elegantný nábytok vyrobený z lamiel nadväzujúcich tvarovo na seba, spojený do tohto úžasného celku.

Tak isto sme popracovali na parametrických stenách ktoré môžu slúžiť ako akustické steny.