Kontaktujte nás

  Kuchynské štúdio Ružička
  M.R. Štefánika 340/12
  914 01  Trenčianska Teplá
  Slovenská republika
 
  tel.: +421 (0)32 659 1123
  email: info@kuchyneruzicka.sk
 
  IČO: 33180831
  DIČ: 1020319289
  IČ DPH: SK1020319289
 
  Bankové spojenie:
  IBAN: SK15 1100 0000 0026 
  2878 6079
  BIC: TATRSKBX
 
  Spoločnosť je zapísaná v 
  Živnostenskom registri, vedenom 
  Okresným úradom Trenčin, čislo 
  živn. registra: 309-6702